Proje Ödevlerinin Zararları


proje ödevleri, performans ödevleri
Proje Ödevlerinin Zararları

Proje
ödevleri, öğrencilerin grup halinde veya bireysel olarak istedikleri bir konuda inceleme-araştırma yapmak, yeni bilgilere ulaşmak, özgün düşünce üretmek ve çıkarımlarda bulunmak amacı ile ders öğretmeni rehberliğinde yapılan çalışmalarıdır.
Bu yazımızda proje ödevlerinin zararlarından bahsetmek istiyorum. Ancak performans ödevlerini de aynı kategoride değerlendirmekte fayda vardır. Çünkü proje ve performans ödevleri amaçlanan fayda ve veriliş gayeleri itibari ile bir birine yakın özellik taşımaktadır.
Ödevler sempatik olmasa da öğrencilerimize sayısız faydaları vardır. Buna rağmen farkında olmadığımız bazı zararları da olabilir. Bundan dolayı proje ödevlerinin zararlarına da dikkat çekmekte fayda vardır diye düşünüyorum. 
Yapılan araştırmalar proje ödevlerinin en fazla derse ilgili öğrencilere fayda sağladığını; derse ilgisiz öğrenciler ve öğrenim seviyesi düşük öğrenciler için ise kaygı ve sıkıntı kaynağı olduğunu göstermiştir.
Örgün eğitimde öğrencilerin bireysel farklılıklarını çok fazla gözetmeden her öğrenciye aynı yöntemlerle eğitim öğretim imkanı sunmaya gayret ettiğimiz için ödevleri verirken öğrencilerin ilgili ilgisiz olmasına bakma gereği duymuyoruz. Aynı ödev kimi öğrenciler için çok faydalı olabilecekken, bazı öğrencilere de fayda yerine zarar verebilir.
Öğrencilerin becerisinin üzerinde ve tek başına yapma imkanı olmayan proje ve performans ödevleri öğrenciler üzerinde ciddi manada kaygı oluşturmaktadır. Öğrencilerimiz tek başlarına yapamadıkları ödevleri anne ve babalarına yaptırmakta ve kendisi yapmış gibi öğretmenine sunmaktadır. 
Bu durum çocuklarımızın daha küçük yaşlarda yalan söyleme alışkanlığı geliştirmelerine sebep olmaktadır. Çocuklarımızın yalan söyleme alışkanlığı kazanmalarına sebep olmak ödevlerden beklediğimiz faydayı anlamsızlaştırmaktadır. 
Ayrıca ekonomik yönden maliyetli ödevler de yine düşük gelirli aile çocuklarımızı sıkıntıya sokmaktadır. Proje ödevleri için gerekli olan kırtasiye malzemelerini alamayan çocuklarımız kara kara düşünmekte ve ne yapacaklarını bilememektedirler. Bu durum proje ödevlerinin beklenen faydayı sağlamak bir tarafa öğrencilerimizin ruhsal gelişimlerine olumsuz anlamda etki yaptığını göstermektedir.
Yukarıda bahsettiğim sakıncalar proje ödevlerinin zararları üzerine ciddi manada düşünmemiz gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Acaba bu ödevler nasıl verilirse çocuklarımıza faydalı olabilir? Sorusuna cevap bulmamızı zorunlu kılmaktadır.
Proje ve performans ödevlerinden beklenen verimi alabilmek için öğrencilerimizin kendi başlarına yapabilecekleri türden ödevler olmalı, bu ödevler çok karmaşık verilerek öğrencilere sıkıntı oluşturmasına imkan tanınmamalıdır. 
Proje ödevleri ekonomik maliyeti fazla olan ödevler olmamalı, her öğrencinin evdeki imkanlarını kullanarak yapabileceği türden ödevler olmalıdır.
Proje ve performans ödevleri tüm öğrenciler için bir zorunluluk olmaktan çıkarılarak istekli öğrencilere verilmeli, ancak bu konuda öğrencilerimiz zorlanmadan teşvik edilmelidir. Böylelikle proje ödevlerinin zararlarını en aza indirgeme imkanına sahip olabiliriz.

Görseller: https://unsplash.com/


Proje Ödevlerinin Zararları Proje Ödevlerinin Zararları Reviewed by EĞİTİM PINARI on Ekim 25, 2018 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Tüm hakları fatih pınar'a aittir.. Blogger tarafından desteklenmektedir.